KEY COMPETENCES

KLJUČNE KOMPETENCIJE

Sve veći izazovi naših kupaca, potaknuli su nas na traženje novih rješenja u svim komunikacijskim područjima. Pri tome se oslanjamo na iskustvo naših djelatnika, znanje naših partnera i znatiželju, koja nas stalno pokreće naprijed u širenju horizonata.

POSLOVNO SAVJETOVANJE

 • Management savjetovanje
 • Projekt Management
 • B2B i B2C savjetovanje
 • Financijski PR i odnosi s investitorima
 • IPO savjetovanje
 • Upravljanje životnim ciklusom proizvoda

Digitalna komunikacija

 • Digitalna komunikacija i savjetovanje
 • Digitalno istraživanje i analitike
 • Digital Marketing 
 • Društveni mediji i online upravljanje zajednicom
 • Blogovi i sadržaj platforme

Krizni PR

Eksterna komunikacija

 

 • Odnosi sa medijima
 • Građenje imidža
 • Upravljanje reputacijom
 • Odnosi sa investitorima
 • Odnosi sa poslovnom javnošću
 • Finansijski PR i upravljanje promjenama

Interna komunikacija

 

 • Komunikacija sa internom javnosti
 • Planiranje i organizacija komunikacijskih treninga
 • Interne publikacije


Komuniciranjem korporativnih vrijednosti i vizije, učvršćuje se korporativna kultura i poboljšava stepen identifikacije zaposlenih sa kompanijom. Razvijanjem dvosmjerne komunikacije sa okruženjem kompanija gradi, ali i upravlja svojom reputacijom i stvara uslove za realizaciju poslovnih interesa.

Javni Poslovi

 • Kvalitativne analize tržišta
 • Uspostavljanje i održavanje odnosa sa relevantnim institucijama i članovima zejednice 
 • Korporativna društvena odgovornost – osmišljavanje, razvoj i imlementacija projekta 
 • Međunarodni poslovi i evropska pitanja

Jedan od preliminarnih uslova za dobro poslovanje na tržištu predstavlja dobro poznavanje tog tržišta, principa funkcionisanja, kao i sistem rada i vrijednosti zajednice u kojoj kompanija posluje. Javni poslovi su specijalizirani dio odnosa s javnošću čija je svrha izgradnja i održavanje odnosa s državnom upravom i lokalnom zajednicom, a sa ciljem uticaja na javnu politiku. Svrha lobiranja je uspostavljanje i održavanje odnosa s državnom vlašću, naročito sa ciljem uticaja na donošenje zakona i propisa

MARKETING KOMUNIKACIJSKO SAVJETOVANJE

 • Strategije ulaska na tržište
 • Branding & Pozicioniranje
 • Marketing odnosa sa korisnicima
 • Multikulturalni Marketing
 • Grassroots Kampanja
 • Određivanje standarda
Medco prescription drug liste http://apotekudenrecept.com/ problemer med universel sundhedspleje